مشتری گرامی،حسب دستور شفاهی و فوری واصله از مقامات قضایی و امنیتی،ارسال پیامک از ساعت 17 روز جاری به مدت 72 ساعت قطع میباشد.
 
 
ثبت نام آنلاین
تماس با ما